1. Избери фотографија
ПОЗДРАВ ОД МАКЕДОНИЈА
Ледничко езеро
ПОЗДРАВ ОД МАКЕДОНИЈА
Маврово
ПОЗДРАВ ОД МАКЕДОНИЈА
Охрид
2. Избери порака
Земја во која секоја трета жена трпи насилство, а насилниците соодветно не се казнуваат.
Земја во која жените жртви на насилство немаат соодветна заштита.
Земја во која жените се кријат, а нивните насилници шетаат слободно.
3. Прегледај и испрати
ПОЗДРАВ ОД МАКЕДОНИЈА