30/9 – 1/10/2014, Скопје
РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИJА

30/9 – 1/10/2014, Скопје
РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИJА

Во Скопје, во ТЦЦ Гранд Плаза, се одржа регионална конференција на тема „Подобрување на заштитата на жртвите и гонењето на сторителите на родово базирано насилство и домашно насилство“ организирана Националниот совет за родова рамноправност, UN Women и UNDP.

Конференцијата имаше две главни цели. Прво, зголемување на свеста и знаењето во државата за Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство. Второ, конференцијата ги поддржа напорите на НСРР и партнерските организации во застапувањето за ратификација на Конвенцијата, во рамки на проектот „Заеднички напори – Кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство”.


Конференцијата овозможи претставување на различните напори што се преземаат во земјите од Југоисточна Европа да ги идентификува најдобрите национални одговори кон подобрување на заштитата на жртвите на родово базирано насилство и домашно насилство и гонење на прекршителите во согласност со Конвенцијата на Советот на Европа. Исто така, овозможи дискусија за предизвиците и следните чекори по ратификацијата на Конвенцијата.

Регионалната конференција имаше за цел да ги сплоти напорите на Агенциите на ОН во земјата и граѓанскиот сектор во обезбедување на поддршка и застапување за подобрување на националниот одговор за елиминирање на насилството врз жените и домашното насилство.

 

Во Скопје, во ТЦЦ Гранд Плаза, се одржа регионална конференција на тема „Подобрување на заштитата на жртвите и гонењето на сторителите на родово базирано насилство и домашно насилство“ организирана Националниот совет за родова рамноправност, UN Women и UNDP.

Конференцијата имаше две главни цели. Прво, зголемување на свеста и знаењето во државата за Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство. Второ, конференцијата ги поддржа напорите на НСРР и партнерските организации во застапувањето за ратификација на Конвенцијата, во рамки на проектот „Заеднички напори – Кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство”.
Конференцијата овозможи претставување на различните напори што се преземаат во земјите од Југоисточна Европа да ги идентификува најдобрите национални одговори кон подобрување на заштитата на жртвите на родово базирано насилство и домашно насилство и гонење на прекршителите во согласност со Конвенцијата на Советот на Европа. Исто така, овозможи дискусија за предизвиците и следните чекори по ратификацијата на Конвенцијата.

Регионалната конференција имаше за цел да ги сплоти напорите на Агенциите на ОН во земјата и граѓанскиот сектор во обезбедување на поддршка и застапување за подобрување на националниот одговор за елиминирање на насилството врз жените и домашното насилство.

 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close