08/08/2014, Скопје
Застапување и лобирање

08/08/2014, Скопје
Застапување и лобирање
Претседателката на Националниот совет за родова рамноправност, Савка Тодоровска, одржа средба со Градоначалникот на Општина Центар – Скопје, господинот Андреј Жерновски. На средбата се разговараше за проблемот на насилство врз жените, Истанбулската конвенција и потребата од нејзино ратификување и примена во Македонија, како и за активностите кои НСРР ги спроведува како дел од регионалниот проект. Градоначалникот изрази голема заинтересираност и подготвеност започнатата соработка да продолжи и во иднина во зависност од потребите и состојбите.
Претседателката на Националниот совет за родова рамноправност, Савка Тодоровска, одржа средба со Градоначалникот на Општина Центар – Скопје, господинот Андреј Жерновски. На средбата се разговараше за проблемот на насилство врз жените, Истанбулската конвенција и потребата од нејзино ратификување и примена во Македонија, како и за активностите кои НСРР ги спроведува како дел од регионалниот проект. Градоначалникот изрази голема заинтересираност и подготвеност започнатата соработка да продолжи и во иднина во зависност од потребите и состојбите.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close