06/07/2014 Скопје
Кампања

06/07/2014 Скопје
Кампања

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Македонија, една од локалните-партнер организации во проектот, во текот на јуни и јули, по проектната активност за информирање на жртвите на семејно и други видови насилство за нивните права и надлежностите на Полицијата и Центарот за социјална работа, организираше делење на летоци на територијата на град Скопје. Целта на активноста беше пошироко информирање на граѓаните и подигнување на свеста за проблемот на насилство врз жените и семејно насилство и надлежностите на Полицијата и Центарот за социјална работа.  

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Македонија, една од локалните-партнер организации во проектот, во текот на јуни и јули, по проектната активност за информирање на жртвите на семејно и други видови насилство за нивните права и надлежностите на Полицијата и Центарот за социјална работа, организираше делење на летоци на територијата на град Скопје. Целта на активноста беше пошироко информирање на граѓаните и подигнување на свеста за проблемот на насилство врз жените и семејно насилство и надлежностите на Полицијата и Центарот за социјална работа.  

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close