27/06/2014, Пехчево
Активности

27/06/2014, Пехчево
Активности

Организација на жени Пехчево организираше акција за подигнување на свеста на граѓаните за надлежостите на Полицијата и Центрите за социјална работа при постапување со случаи на семејно насилство.

Претставнички на невладината организација  ги поделија летоците во различни локални иснтитуции: Центар за социјална работа, полиција, локална самоуправа и здравствени образовни институции.

Организација на жени Пехчево организираше акција за подигнување на свеста на граѓаните за надлежостите на Полицијата и Центрите за социјална работа при постапување со случаи на семејно насилство.

Претставнички на невладината организација  ги поделија летоците во различни локални иснтитуции: Центар за социјална работа, полиција, локална самоуправа и здравствени образовни институции.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close