30/05/2014 Делчево
Проектни активности

30/05/2014 Делчево
Проектни активности
Организација на жени Пехчево го претстави проектот „Со заеднички напори – кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“ во Делчево, со 30-ина присутни мажи и жени заинтересирани за проблемот насилство врз жената. Беше разговарано како да се спречи насилството, што може да се направи за негова превенција итн. Беше презентирана и кампањата Потпишувам со потпишување на банерот.
Организација на жени Пехчево го претстави проектот „Со заеднички напори – кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“ во Делчево, со 30-ина присутни мажи и жени заинтересирани за проблемот насилство врз жената. Беше разговарано како да се спречи насилството, што може да се направи за негова превенција итн. Беше презентирана и кампањата Потпишувам со потпишување на банерот.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close