29/04/2014, Пехчево
Состанок

29/04/2014, Пехчево
Состанок
Организација на жени Пехчево одржа состанок на тема „Да проговориме отворено за насилството во нашата општина, општина Пехчево“ со околу 32 присутни мажи и жени од македонска, ромска и турска националност. Се говореше за проблемот на насилство, особено насилство врз жената, како и за институционалниот одговор на овој проблем. Беше присутен и Градоначалникот на општина Пехчево, г-дин Игор Поповски.
Организација на жени Пехчево одржа состанок на тема „Да проговориме отворено за насилството во нашата општина, општина Пехчево“ со околу 32 присутни мажи и жени од македонска, ромска и турска националност. Се говореше за проблемот на насилство, особено насилство врз жената, како и за институционалниот одговор на овој проблем. Беше присутен и Градоначалникот на општина Пехчево, г-дин Игор Поповски.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close