29/04/2014 Скопје
Состаноци

29/04/2014 Скопје
Состаноци
Локалните партнерски организации во Македонија активно работат на своите активности дел од проектот „Со заеднички напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“.
Организацијата на жени „Визија“ од Кавадарци оствари повеќе состаноци со претставниците на Центарот за социјална работа, Полицијата, Јавното обвинителство и други засегнати страни. Беше договорена понатамошна соработка за која и двете страни покажаа добра волја.
Локалните партнерски организации во Македонија активно работат на своите активности дел од проектот „Со заеднички напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“. Организацијата на жени „Визија“ од Кавадарци оствари повеќе состаноци со претставниците на Центарот за социјална работа, Полицијата, Јавното обвинителство и други засегнати страни. Беше договорена понатамошна соработка за која и двете страни покажаа добра волја.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close