04/2013
Застапување

04/2013
Застапување
Претставнички на НСРР од април 2013 год. отпочнаа контакти и работни средби со сите постоечки независни регулаторни тела и парламентарни комисии на кои се разменуваа информации за комплементарните активности од проектот, а во врска со ратификацијата и имплементацијата на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство. Состаноците се држат со цел размена на информации за активностите на НСРР во врска со ратификација и потполна имплементација на Истанбулската Конвенцијата како и дефинирање на облиците на соработка со независните регулаторни тела во реализација на овие активности.
Сите претставници од независните регулаторни тела искажаа отвореност и желба за понатамона континуирана соработка во областа на заштита на жените жртви на насилство и семејно насилство и изразија долгорочна поддршка во иднина за активностите на НСРР поврзани со Кoнвенцијата.
Претставнички на НСРР од април 2013 год. отпочнаа контакти и работни средби со сите постоечки независни регулаторни тела и парламентарни комисии на кои се разменуваа информации за комплементарните активности од проектот, а во врска со ратификацијата и имплементацијата на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство. Состаноците се држат со цел размена на информации за активностите на НСРР во врска со ратификација и потполна имплементација на Истанбулската Конвенцијата како и дефинирање на облиците на соработка со независните регулаторни тела во реализација на овие активности. Сите претставници од независните регулаторни тела искажаа отвореност и желба за понатамона континуирана соработка во областа на заштита на жените жртви на насилство и семејно насилство и изразија долгорочна поддршка во иднина за активностите на НСРР поврзани со Кoнвенцијата.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close