09/2013
Соопштение

09/2013
Соопштение
Националниот Совет за Родова Рамноправност испрати допис до членките на Клубот на парламентарки и ги информира за Конвенцијата и важноста на нејзино ратификување. Од жените парламентарки беше добиена поддршка и беше воспоставен договор за размена на информации и меѓусебна поддршка во предратификациониот процес, ратификација на Конвенцијата како и мониторинг на имплементација по нејзиното ратификување.
Националниот Совет за Родова Рамноправност испрати допис до членките на Клубот на парламентарки и ги информира за Конвенцијата и важноста на нејзино ратификување. Од жените парламентарки беше добиена поддршка и беше воспоставен договор за размена на информации и меѓусебна поддршка во предратификациониот процес, ратификација на Конвенцијата како и мониторинг на имплементација по нејзиното ратификување.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close