26/03/2014 Скопје
Планирaњe

26/03/2014 Скопје
Планирaњe
Во просториите на Националниот совет за родова рамноправност беше одржан состанок со претставничките на локалните партнерски организации: Хелсиншки комитет за човекови права и ЛГБТИ Центар за поддршка, Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, Организација на жени „Визија“ – Кавадарци, Организација на жени – Пехчево и Здружение за еднакви можности „Езерка“ – Струга.
На состанокот беа воспоставени понатамошните насоки за активностите од проектот и кампањата „Потпишувам“.
Во просториите на Националниот совет за родова рамноправност беше одржан состанок со претставничките на локалните партнерски организации: Хелсиншки комитет за човекови права и ЛГБТИ Центар за поддршка, Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, Организација на жени „Визија“ – Кавадарци, Организација на жени – Пехчево и Здружение за еднакви можности „Езерка“ – Струга. На состанокот беа воспоставени понатамошните насоки за активностите од проектот и кампањата „Потпишувам“.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close