24/01/2014, Кичево
Акциjа во Кичево

24/01/2014, Кичево
Акциjа во Кичево
Националниот совет за родова рамноправност, преку една од организациите од својата мрежа, ја промовираше кампањата ПОТПИШУВАМ и во Кичево. Се поставуваа постери и се делеа флаери, а жителите покажаа значителен интерес.
Националниот совет за родова рамноправност, преку една од организациите од својата мрежа, ја промовираше кампањата ПОТПИШУВАМ и во Кичево. Се поставуваа постери и се делеа флаери, а жителите покажаа значителен интерес.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close