10/12/2013, Пехчево
ПОТПИШУВАМ во Пехчево

10/12/2013, Пехчево
ПОТПИШУВАМ во Пехчево
Организацијата на жените на Пехчево е во тек со своите активности од кампањата ПОТПИШУВАМ со посета на институциите, бизнис секторот, установите во општината, информирајќи ги за кампањата и барајќи поддршка преку потпишување, за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство.
Беа направени посети во повеќе приватни здравствени установи, во градската библиотека „Кочо Рацин“ Пехчево, во локалната самоуправа, конфекцијата „Текстил М“. Во просториите на Организацијата се одржа промоција на проектот пред дел од членството кое ќе учествува во понатамошните активности од кампањата.
Организацијата на жените на Пехчево е во тек со своите активности од кампањата ПОТПИШУВАМ со посета на институциите, бизнис секторот, установите во општината, информирајќи ги за кампањата и барајќи поддршка преку потпишување, за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство. Беа направени посети во повеќе приватни здравствени установи, во градската библиотека „Кочо Рацин“ Пехчево, во локалната самоуправа, конфекцијата „Текстил М“. Во просториите на Организацијата се одржа промоција на проектот пред дел од членството кое ќе учествува во понатамошните активности од кампањата.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close