10/12/2013, Струга
ПОТПИШУВАМ во Струга

10/12/2013, Струга
ПОТПИШУВАМ во Струга
Здружение за еднакви можности „Езерка“ од Струга активно ја промовира кампањата ПОТПИШУВАМ во Струга и околината. Во просториите на Организацијата се одржа промоција на проектот и кампањата, со потпишување на постерот и лепење на плакати.
Беше направена и улична акција со делење на флаери и потпишување, а кампањата беше презентирана и во две рурални средини: Мороишта и Враништа. Исто така, беа направени и посети кај Градо началникот , Центарот за социјални работи и Домот на културата.
Здружение за еднакви можности „Езерка“ од Струга активно ја промовира кампањата ПОТПИШУВАМ во Струга и околината. Во просториите на Организацијата се одржа промоција на проектот и кампањата, со потпишување на постерот и лепење на плакати. Беше направена и улична акција со делење на флаери и потпишување, а кампањата беше презентирана и во две рурални средини: Мороишта и Враништа. Исто така, беа направени и посети кај Градо началникот , Центарот за социјални работи и Домот на културата.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close