10/12/2013, Скопје
Активности

10/12/2013, Скопје
Активности
Националниот совет за родова рамноправност ја претстави кампањата ПОТПИШУВАМ на конференција со тема „Учество на жената во политиката“ на која беа присутни претставници од невладини организации, локалната власт, меѓународни организации и др. Учесниците имаа можност да се потпишат на постерот и да се информираат за кампањата.
Националниот совет за родова рамноправност ја претстави кампањата ПОТПИШУВАМ на конференција со тема „Учество на жената во политиката“ на која беа присутни претставници од невладини организации, локалната власт, меѓународни организации и др. Учесниците имаа можност да се потпишат на постерот и да се информираат за кампањата.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close