Стразбур 23/03/2018
РАТИФИКАЦИJА

Стразбур 23/03/2018
РАТИФИКАЦИJА

Македонскиот амбасадор во Советот на Европа, Петар Поп Арсов, на 23.03.2018 г, во Стразбур, го достави инструментот за ратификација на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жени и домашно насилство на заменик-генералниот секретар на Совет на Европа, Габриела Батаини-Драгони.


Со тоа, Македонија стана 29. земја-членка на Советот на Европа која што ја ратификуваше Истанбулската конвенција

Конвенцијата стапува на сила на 01.07.2018 г.

Македонскиот амбасадор во Советот на Европа, Петар Поп Арсов, на 23.03.2018 г, во Стразбур, го достави инструментот за ратификација на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жени и домашно насилство на заменик-генералниот секретар на Совет на Европа, Габриела Батаини-Драгони.
Со тоа, Македонија стана 29. земја-членка на Советот на Европа која што ја ратификуваше Истанбулската конвенција

Конвенцијата стапува на сила на 01.07.2018 г.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close