Скопје 28/12/2017
РАТИФИКАЦИJА

Скопје 28/12/2017
РАТИФИКАЦИJА

По усвојувањето на Предлог-законот за ратификација на Истанбулската конвенција на 41. седница на Владата, одржана на 5. декември 2017 г., Претседателот на Р. Македонија, Ѓорѓе Иванов го потпиша Указот за прогласување на Законот за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство.

Со тоа, Истанбулската конвенција е ратификувана и во Македонија, 6 години по нејзиното потпишување на 11.05.2011 година.


Претседателот, како што стои во соопштението, изрази загриженост во однос на три члена од Истанбулската конвенција кои се однесуваат на дефинициите на родот, психичкото насилство и влијанието на одредбите од Конвенцијата врз воспитувањето и едуцирањето на децата.

По усвојувањето на Предлог-законот за ратификација на Истанбулската конвенција на 41. седница на Владата, одржана на 5. декември 2017 г., Претседателот на Р. Македонија, Ѓорѓе Иванов го потпиша Указот за прогласување на Законот за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство.

Со тоа, Истанбулската конвенција е ратификувана и во Македонија, 6 години по нејзиното потпишување на 11.05.2011 година.
Претседателот, како што стои во соопштението, изрази загриженост во однос на три члена од Истанбулската конвенција кои се однесуваат на дефинициите на родот, психичкото насилство и влијанието на одредбите од Конвенцијата врз воспитувањето и едуцирањето на децата.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close