Скопје 25/11/2016
ИНТЕРВJУ

Скопје 25/11/2016
ИНТЕРВJУ

По повод почетокот на кампањата „16 дена активизам против насилство врз жените“ како и кампањата во рамките на проектот „Заеднички напори - кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“, претставничките на Националниот совет за родова рамноправност се присутни на медиумите со интервјуа и разговори.


На 25.11.2016 год. Савка Тодоровска зборуваше на ТВ Нова за проблемот со родово базираното насилство и семејното насилство и ја претстави кампањата Потпишувам.

Повеќе на следниот линк.

По повод почетокот на кампањата „16 дена активизам против насилство врз жените“ како и кампањата во рамките на проектот „Заеднички напори - кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“, претставничките на Националниот совет за родова рамноправност се присутни на медиумите со интервјуа и разговори.
На 25.11.2016 год. Савка Тодоровска зборуваше на ТВ Нова за проблемот со родово базираното насилство и семејното насилство и ја претстави кампањата Потпишувам.

Повеќе на следниот линк.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close