Кавадарци 10/09/2016
СРЕДБА

Кавадарци 10/09/2016
СРЕДБА

На 10.09.2016, во Кавадарци, се одржа средба со граѓаните, со цел нивно информирање за активностите во проектот „Заеднички напори - кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“, дискусија околку проблемот на насилство врз жените и семејно насилство, како и потребата од ратификација на Инстанбулската конвенција. 

На средбата беа дадени многу сугестии од страна на присутните. Беа делени и флаери за надлежностите на институциите (полиција и ЦСР) кои работат со жртвите на семејно насилство.


Заклучоци од средбата беа дека треба да постои поширока координација меѓу сите институции кои работат на проблематиката на насилство врз жените и семејно насилство како би дошло до поефикасно решавање на проблемите на жртвите на насилство, како и дека на државно ниво треба да се води грижа за ваквите случаи и отварање на повеќе шелтери каде би се заштитиле жртвите на семејно и родово базирано насилство.

На 10.09.2016, во Кавадарци, се одржа средба со граѓаните, со цел нивно информирање за активностите во проектот „Заеднички напори - кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“, дискусија околку проблемот на насилство врз жените и семејно насилство, како и потребата од ратификација на Инстанбулската конвенција. 

На средбата беа дадени многу сугестии од страна на присутните. Беа делени и флаери за надлежностите на институциите (полиција и ЦСР) кои работат со жртвите на семејно насилство.
Заклучоци од средбата беа дека треба да постои поширока координација меѓу сите институции кои работат на проблематиката на насилство врз жените и семејно насилство како би дошло до поефикасно решавање на проблемите на жртвите на насилство, како и дека на државно ниво треба да се води грижа за ваквите случаи и отварање на повеќе шелтери каде би се заштитиле жртвите на семејно и родово базирано насилство.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close