Кавадарци 04/11/2016
СРЕДБА

Кавадарци 04/11/2016
СРЕДБА

На 04.10.2016 год., во Кавадарци, се одржа средба со претставници/чки од институциите. На средбата присуствуваа претставници/чки од: Центар за социјални работи, Полиција, Обвинителство, образование и локална самоуправа.

На средбата се дискутираше за тоа како да се постигне ратификација на Конвенцијата, какви се проблемите во однос на насилството врз жените (зедничко согледување и разрешување), согледување на резултатите за бројноста на жртвите, дали во 2016 год. бројноста на жртвите се намалува или оди во нагорна линија, како и други прашања поврзани со насилството врз жените и семејното насилство.


На средбата, меѓу другото, се дискутираше околу потребата од постоење на советувалишта за мажи сторители на насилство со што ќе се спречува насилникот да продолжи со насилството. Исто така, претставниците од образованието ја истакнаа потребата од прилагодување на учебниците, во нив да не се делат улогите на мажите и жените: мајката чисти, а таткото чита весник. Во однос на бројноста на жртвите во текот на годината, изречените привремени мерки и поднесените кривични пријави беше договорено да има писмено известување врз основа на поднесени барања, како и барања од јавен карактер.

 

 

На 04.10.2016 год., во Кавадарци, се одржа средба со претставници/чки од институциите. На средбата присуствуваа претставници/чки од: Центар за социјални работи, Полиција, Обвинителство, образование и локална самоуправа.

На средбата се дискутираше за тоа како да се постигне ратификација на Конвенцијата, какви се проблемите во однос на насилството врз жените (зедничко согледување и разрешување), согледување на резултатите за бројноста на жртвите, дали во 2016 год. бројноста на жртвите се намалува или оди во нагорна линија, како и други прашања поврзани со насилството врз жените и семејното насилство.
На средбата, меѓу другото, се дискутираше околу потребата од постоење на советувалишта за мажи сторители на насилство со што ќе се спречува насилникот да продолжи со насилството. Исто така, претставниците од образованието ја истакнаа потребата од прилагодување на учебниците, во нив да не се делат улогите на мажите и жените: мајката чисти, а таткото чита весник. Во однос на бројноста на жртвите во текот на годината, изречените привремени мерки и поднесените кривични пријави беше договорено да има писмено известување врз основа на поднесени барања, како и барања од јавен карактер.

 

 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close