Скопје, 10-11/11/2016
НАГРАДА

Скопје, 10-11/11/2016
НАГРАДА

Проектот „Со заеднички напори - кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“, спроведуван од Автономен женски центар од Белград заедно со партнерски организации од шест држави од регионот, на завршниот настан за Рамковниот партнерски договор (Framework Partnership Agreement – FPA) кој беше организиран од канцеларијата на TACSO на 10. и 11. ноември, беше изгласан за проект кој најмногу придонел за промените во регионот.

На саемот организиран во рамки на настанот сите присутни организации имаа прилика да ги претстават своите проекти, кампањи и материјали на кои работеле во изминатиот период.

Сите присутни, претставници/чки од граѓанските организации имаа прилика меѓусебно да ги оценуваат проектите и да го споделуваат своето мислење за активностите. Според добиените оценки, овој проект беше најинтересен и најмногу влијаел за промени во регионот.

Завршниот настан имаше за цел да ги промовира граѓанските организации кои спроведуваат заеднички регионални проекти, како и да придонесе за развој и зацврстување на граѓанското друштво.

Проектот „Со заеднички напори - кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“, спроведуван од Автономен женски центар од Белград заедно со партнерски организации од шест држави од регионот, на завршниот настан за Рамковниот партнерски договор (Framework Partnership Agreement – FPA) кој беше организиран од канцеларијата на TACSO на 10. и 11. ноември, беше изгласан за проект кој најмногу придонел за промените во регионот.

На саемот организиран во рамки на настанот сите присутни организации имаа прилика да ги претстават своите проекти, кампањи и материјали на кои работеле во изминатиот период.
Сите присутни, претставници/чки од граѓанските организации имаа прилика меѓусебно да ги оценуваат проектите и да го споделуваат своето мислење за активностите. Според добиените оценки, овој проект беше најинтересен и најмногу влијаел за промени во регионот.

Завршниот настан имаше за цел да ги промовира граѓанските организации кои спроведуваат заеднички регионални проекти, како и да придонесе за развој и зацврстување на граѓанското друштво.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close