Скопје 18/10/2016
СРЕДБА

Скопје 18/10/2016
СРЕДБА

Во просториите на Националниот совет за родова рамноправност се одржа средба со две организации кои работат на здравјето на жените, Борка и Животна искра, на која присуствуваа членките на НСРР-Скопје, наставнички од основни училишта во Скопје и ученици од основни училишта.


Средбата беше можност да се разговара за здравјето на жените, нивната благосостојба и поддршката која им е достапна од страна на невладините организации и институциите.

Во просториите на Националниот совет за родова рамноправност се одржа средба со две организации кои работат на здравјето на жените, Борка и Животна искра, на која присуствуваа членките на НСРР-Скопје, наставнички од основни училишта во Скопје и ученици од основни училишта.
Средбата беше можност да се разговара за здравјето на жените, нивната благосостојба и поддршката која им е достапна од страна на невладините организации и институциите.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close