Берлин 19-21/10/2016
КОНФЕРЕНЦИJА WAVE

Берлин 19-21/10/2016
КОНФЕРЕНЦИJА WAVE

Од 19. до 21. октомври 2016 год., во Берлин, се одржа конференција на тема „Истапи! Европа - Обединети против насилството врз жените и нивните деца“ (Step Up! Europe – Unite to end violence against women and their children), организирана од европската мрежа Жени против насилство Европа (Women Against Violence Europe).

На конференцијата присуствуваше претставничка на Националниот совет за родова рамноправност, Наташа Димитровска, како делегат од Република Македонија.


На трите дена на конференцијата беа разгледувани различни теми кои се однесуваат на насилството врз жените и децата, како: фемицид, состојбата со жените - бегалки, Истанбулска конвенција, закони за заштита и поддршка на жените жртви на насилство, младите и нивните активности за заштита од родово базирано насилство, насилство на интернет, и др. 

Од 19. до 21. октомври 2016 год., во Берлин, се одржа конференција на тема „Истапи! Европа - Обединети против насилството врз жените и нивните деца“ (Step Up! Europe – Unite to end violence against women and their children), организирана од европската мрежа Жени против насилство Европа (Women Against Violence Europe).

На конференцијата присуствуваше претставничка на Националниот совет за родова рамноправност, Наташа Димитровска, како делегат од Република Македонија.
На трите дена на конференцијата беа разгледувани различни теми кои се однесуваат на насилството врз жените и децата, како: фемицид, состојбата со жените - бегалки, Истанбулска конвенција, закони за заштита и поддршка на жените жртви на насилство, младите и нивните активности за заштита од родово базирано насилство, насилство на интернет, и др. 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close