Скопје 6/10/2016
КОНФЕРЕНЦИJА

Скопје 6/10/2016
КОНФЕРЕНЦИJА

На 6.10.2016 г. во Скопје се одржа конференција на тема „Заштита и поддршка на жени – жртви на родово базирано насилство“.

Конференцијата претставуваше можност за учество на претставници од различни сфери засегнати со проблемот на родово засновано и семејно насилство со цел:

- споделување искуства и примери од страна на претставниците на институциите и невладините организации кои работат со жени – жртви на родово базирано насилство;

- претставување на примери на добра пракса од имплементацијата на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и семејно насилство;

- дефинирање на приоритетите и нивото на заедничко делување на институциите и невладините организации за подобрување на состојбата во земјата во однос на заштитата и поддршката на жените – жртви на родово базирано насилство;


- развивање на заклучоци и препораки за поефективна заштита и поддршка на жените – жртви на родово базирано и семејно насилство.

Говорници на конференцијата беа: г-ѓа Фросина Ременски, Министерка за труд и социјална политика, г-дин Мауро Ди Вероли, раководител на Оддел за операции во Делегацијата на ЕУ во Р. Македонија, г-ѓа Луиза Винтон, Постојан координатор на ОН во Македонија, г-ѓа Марија Ангелова, Комисија за еднакви можности на жените и мажите, г-ѓа Лидија Димова, Национален совет за евроинтеграции, г-ѓа Вања Мацановиќ, Европско женско лоби, г-ѓа Далида Хорват, Друштво СОС телефон, Љубљана, Словенија, г-ѓа Барбара Стелмажек, Европска мрежа на жени против насилство (WAVE), г-ѓа Билјана Настовска, UNDP, г-ѓа Доминика Стојаноска, раководителка на канцеларија на UN Women во Скопје и г-ѓа Стојанка Мирчева, експерт.

 

На 6.10.2016 г. во Скопје се одржа конференција на тема „Заштита и поддршка на жени – жртви на родово базирано насилство“.

Конференцијата претставуваше можност за учество на претставници од различни сфери засегнати со проблемот на родово засновано и семејно насилство со цел:

- споделување искуства и примери од страна на претставниците на институциите и невладините организации кои работат со жени – жртви на родово базирано насилство;

- претставување на примери на добра пракса од имплементацијата на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и семејно насилство;

- дефинирање на приоритетите и нивото на заедничко делување на институциите и невладините организации за подобрување на состојбата во земјата во однос на заштитата и поддршката на жените – жртви на родово базирано насилство;
- развивање на заклучоци и препораки за поефективна заштита и поддршка на жените – жртви на родово базирано и семејно насилство.

Говорници на конференцијата беа: г-ѓа Фросина Ременски, Министерка за труд и социјална политика, г-дин Мауро Ди Вероли, раководител на Оддел за операции во Делегацијата на ЕУ во Р. Македонија, г-ѓа Луиза Винтон, Постојан координатор на ОН во Македонија, г-ѓа Марија Ангелова, Комисија за еднакви можности на жените и мажите, г-ѓа Лидија Димова, Национален совет за евроинтеграции, г-ѓа Вања Мацановиќ, Европско женско лоби, г-ѓа Далида Хорват, Друштво СОС телефон, Љубљана, Словенија, г-ѓа Барбара Стелмажек, Европска мрежа на жени против насилство (WAVE), г-ѓа Билјана Настовска, UNDP, г-ѓа Доминика Стојаноска, раководителка на канцеларија на UN Women во Скопје и г-ѓа Стојанка Мирчева, експерт.

 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close