Кавадарци 18/08/2016
СОСТАНОК

Кавадарци 18/08/2016
СОСТАНОК

Претседателката на ОЖ Визија - Кавадарци, Јоана Коцева, одржа состанок со Градоначалникот на Општина Кавадарци. На состанокот се дискутираше за потребата од ратификација и имплементација на Конвенцијата против насилство врз жените. Посебно се дискутираше за иницијативата за формирање на локални координативни тела како еден од најефикасните начини за помош и поддршка на жените жртви на насилство, како и превенција на родово базираното насилство.


ОЖ Визија Кавадарци достави и официјално барање до Општината за формирање на локално координативно тело и предложи формирањето на локално координативно тело да влезе во Статутот на Општината со што би се овозможило секој мандатен совет да има обврска да формира вакво тело кое ѝ е потребно на Општината заради заштита на жртвите на семејно и родово базирано насилство. 

Претседателката на ОЖ Визија - Кавадарци, Јоана Коцева, одржа состанок со Градоначалникот на Општина Кавадарци. На состанокот се дискутираше за потребата од ратификација и имплементација на Конвенцијата против насилство врз жените. Посебно се дискутираше за иницијативата за формирање на локални координативни тела како еден од најефикасните начини за помош и поддршка на жените жртви на насилство, како и превенција на родово базираното насилство.
ОЖ Визија Кавадарци достави и официјално барање до Општината за формирање на локално координативно тело и предложи формирањето на локално координативно тело да влезе во Статутот на Општината со што би се овозможило секој мандатен совет да има обврска да формира вакво тело кое ѝ е потребно на Општината заради заштита на жртвите на семејно и родово базирано насилство. 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close