PDF    
Скопје 27/7/2016
БАРАЊE
PDF    
Скопје 27/7/2016
БАРАЊE

Националниот совет за родова рамноправност до Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците достави Барање за дополнување на Законот за народен правобранител со воспоставување на Правобранителка за родова рамноправност како механизам за целосно спроведување на Законот за еднакви можности и сузбивање на дискриминацијата врз основа на пол.


Позицијата правобранителка за родова рамноправност е пракса во сите демократски земји како и во земјите од балканскиот регион.

Барањето е достапно во прилог.

Националниот совет за родова рамноправност до Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците достави Барање за дополнување на Законот за народен правобранител со воспоставување на Правобранителка за родова рамноправност како механизам за целосно спроведување на Законот за еднакви можности и сузбивање на дискриминацијата врз основа на пол.
Позицијата правобранителка за родова рамноправност е пракса во сите демократски земји како и во земјите од балканскиот регион.

Барањето е достапно во прилог.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close