Скопје 21/06/2016
ТРКАЛЕЗНА МАСА

Скопје 21/06/2016
ТРКАЛЕЗНА МАСА

На иницијатива на Националниот совет за родова рамноправност беше одржана тркалезна маса со претставници од институции и невладини организации.

На тркалезната маса се дискутираше околу ефикасноста на Законот за спречување и заштита од семејно насилство, потребите од негови дополнувања и измени, како и потребата од побрза ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство.


Oд средбата произлегоа конкретни предлози и препораки кои понатаму ќе може да се користат во процесот на застапување и лобирање за ратификација на Истанбулската конвенција.
 

На иницијатива на Националниот совет за родова рамноправност беше одржана тркалезна маса со претставници од институции и невладини организации.

На тркалезната маса се дискутираше околу ефикасноста на Законот за спречување и заштита од семејно насилство, потребите од негови дополнувања и измени, како и потребата од побрза ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство.
Oд средбата произлегоа конкретни предлози и препораки кои понатаму ќе може да се користат во процесот на застапување и лобирање за ратификација на Истанбулската конвенција.
 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close