PDF    
25/05/2016
STEP UP! КАМПАЊА
PDF    
25/05/2016
STEP UP! КАМПАЊА

Европската мрежа Жени против насилство (WAVE), чии членки се и Националниот совет за родова рамноправност и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, започнува европска кампања која ќе се одвива во текот на следните две години. Членките на WAVE ќе се залагаат за унапредување на правата на жените жртви на насилство и нивните деца за пристап до сервиси за поддршка и заштита.

Насилството врз жените е најраспространета форма на кршење на човековите права и многу често има фатални последици. Општествените норми, предрасудите и стереотипите се дел од причините за големиот број непријавени случаи на родово засновано насилство. Во многу општества ова насилство се осудува, но во исто време и молчешкум се толерира. Но оваа појава влијае на сите нас, на целото општество. Потребни се сервиси за поддршка за зајакнување на жените и искоренување на оваа појава. Затоа, од владите и чинителите во цела Европа бараме да се вложува повеќе во специјализирани сервиси кои работат од перспектива на човекови права и кои ќе влијаат за општествена промена.

Во Македонија секоја трета жена е жртва на родово засновано насилство, но државата не обезбедува соодветна заштита и поддршка. Во моментов во земјава има 4 државни засолништа со сместување до 6 месеци, што е далеку под стандардите пропишани со Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство. Во Македонија исто така не постои ниту еден центар за поддршка на жртви на силување. Најранливите категории жени немаат пристап до поддршка и заштита!


Европската мрежа на жени против насилство (WAVE) и Националниот совет за родова рамноправност ги повикуваат носителите на одлуки на национално и европско ниво:
1) Активно да ги поддржат мерките за заштита на жените жртви на насилство;
2) Да се заложат за подобрување на пристапот до специјализирани сервиси за поддршка на сите жени и нивните деца;
3) Да се заложат за зголемување на бројот на специјализирани сервиси за поддршка и заштита на жените жртви на насилство и нивните деца;
4) Да се заложат за подобрување на квалитетот на сервисите за поддршка и за финансиска поддршка на женските организации кои ги нудат тие сервиси.

Поради тоа што насилството врз жените е општествен проблем кој влијае на економската слобода и потенцијал на жените и со тоа има огромни последици врз економијата во светски рамки, оваа кампања повикува на ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА ПОДДРШКА НА ЖРТВИТЕ во Македонија и во Европа.

Погледнете ги видеото и соопштението за јавноста за повеќе детали.  

Европската мрежа Жени против насилство (WAVE), чии членки се и Националниот совет за родова рамноправност и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, започнува европска кампања која ќе се одвива во текот на следните две години. Членките на WAVE ќе се залагаат за унапредување на правата на жените жртви на насилство и нивните деца за пристап до сервиси за поддршка и заштита.

Насилството врз жените е најраспространета форма на кршење на човековите права и многу често има фатални последици. Општествените норми, предрасудите и стереотипите се дел од причините за големиот број непријавени случаи на родово засновано насилство. Во многу општества ова насилство се осудува, но во исто време и молчешкум се толерира. Но оваа појава влијае на сите нас, на целото општество. Потребни се сервиси за поддршка за зајакнување на жените и искоренување на оваа појава. Затоа, од владите и чинителите во цела Европа бараме да се вложува повеќе во специјализирани сервиси кои работат од перспектива на човекови права и кои ќе влијаат за општествена промена.

Во Македонија секоја трета жена е жртва на родово засновано насилство, но државата не обезбедува соодветна заштита и поддршка. Во моментов во земјава има 4 државни засолништа со сместување до 6 месеци, што е далеку под стандардите пропишани со Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство. Во Македонија исто така не постои ниту еден центар за поддршка на жртви на силување. Најранливите категории жени немаат пристап до поддршка и заштита!
Европската мрежа на жени против насилство (WAVE) и Националниот совет за родова рамноправност ги повикуваат носителите на одлуки на национално и европско ниво:
1) Активно да ги поддржат мерките за заштита на жените жртви на насилство;
2) Да се заложат за подобрување на пристапот до специјализирани сервиси за поддршка на сите жени и нивните деца;
3) Да се заложат за зголемување на бројот на специјализирани сервиси за поддршка и заштита на жените жртви на насилство и нивните деца;
4) Да се заложат за подобрување на квалитетот на сервисите за поддршка и за финансиска поддршка на женските организации кои ги нудат тие сервиси.

Поради тоа што насилството врз жените е општествен проблем кој влијае на економската слобода и потенцијал на жените и со тоа има огромни последици врз економијата во светски рамки, оваа кампања повикува на ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА ПОДДРШКА НА ЖРТВИТЕ во Македонија и во Европа.

Погледнете ги видеото и соопштението за јавноста за повеќе детали.  

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close