Скопје, 8/3/2016
МЕДИУМСКО ГОСТУВАЊE

Скопје, 8/3/2016
МЕДИУМСКО ГОСТУВАЊE

Савка Тодоровска од Националниот совет за родова рамноправност гостуваше на Телевизија 21 да зборува за положбата на жените во Република Македонија, по повод празникот на жената - 8ми март.

Во разговорот беше истакнато дека жената не треба да биде столб на семејството туку рамноправен партнер исто како што тоа треба да биде и во општеството.


Според Тодоровска, уривањето на стереотипите и предрасудите е клучниот дел од решението за подобрување на улогата на жената во 21 век. 

Целиот разговор може да го погледнете тука.

Савка Тодоровска од Националниот совет за родова рамноправност гостуваше на Телевизија 21 да зборува за положбата на жените во Република Македонија, по повод празникот на жената - 8ми март.

Во разговорот беше истакнато дека жената не треба да биде столб на семејството туку рамноправен партнер исто како што тоа треба да биде и во општеството.
Според Тодоровска, уривањето на стереотипите и предрасудите е клучниот дел од решението за подобрување на улогата на жената во 21 век. 

Целиот разговор може да го погледнете тука.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close