Скопје, 22-23/12/2015
РАБОТИЛНИЦА

Скопје, 22-23/12/2015
РАБОТИЛНИЦА

На 22. и 23.12.2015, во хотел Бест Вестерн во Скопје, во организација на Националниот совет за родова рамноправност, беше одржана дводневна работилница за презентирање на интерактивната база на податоци за следење на примената на Конвенцијата против родово засновано насилство.


На работилницата беа присутни претставнички од локалните партнерски организации, како и од други заинтересирани женски организации.

На 22. и 23.12.2015, во хотел Бест Вестерн во Скопје, во организација на Националниот совет за родова рамноправност, беше одржана дводневна работилница за презентирање на интерактивната база на податоци за следење на примената на Конвенцијата против родово засновано насилство.
На работилницата беа присутни претставнички од локалните партнерски организации, како и од други заинтересирани женски организации.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close