Скопје, 10/12/2015
УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИJА

Скопје, 10/12/2015
УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИJА

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство „Глас против насилството“, локална партнерска организација во проектот „Координирани напори - Кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово засновано насилство“, ја организираше конференцијата на тема „Насилството врз жените - Дел од агендата на политичките партии во Република Македонија“ која се одржа на 10 декември, 2015 година во ЕУ Инфо Центар, Скопје.

 
Конференицијата е во рамки на кампањата „16 дена активизам против насилство врз жени“, која е дел од активностите на проектот на мрежата поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество. 

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство „Глас против насилството“, локална партнерска организација во проектот „Координирани напори - Кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово засновано насилство“, ја организираше конференцијата на тема „Насилството врз жените - Дел од агендата на политичките партии во Република Македонија“ која се одржа на 10 декември, 2015 година во ЕУ Инфо Центар, Скопје.  
Конференицијата е во рамки на кампањата „16 дена активизам против насилство врз жени“, која е дел од активностите на проектот на мрежата поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество. 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close