Скопје, 4/12/2015
КАМПАЊА

Скопје, 4/12/2015
КАМПАЊА

Националниот совет за родова рамноправност учествуваше на НВО Саемот организиран од страна на Волонтерски Центар Скопје во соработка со Град Скопје, МКЦ и други партнери. 

На настанот учествуваа шеесетина НВО-а/здруженија на граѓани регистрирани на територија на градот и други НВО-а/здруженија, кои спроведуваат активности во полза на граѓаните на градот Скопје.


Саемот, кој се одвиваше паралелно со форумот за волонтирање во организација на Цивика Мобилитас и МЦМС (со нивните партнери) го посетија повеќе од 600 граѓани, од сите возрасни категории.

 

Националниот совет за родова рамноправност учествуваше на НВО Саемот организиран од страна на Волонтерски Центар Скопје во соработка со Град Скопје, МКЦ и други партнери. 

На настанот учествуваа шеесетина НВО-а/здруженија на граѓани регистрирани на територија на градот и други НВО-а/здруженија, кои спроведуваат активности во полза на граѓаните на градот Скопје.
Саемот, кој се одвиваше паралелно со форумот за волонтирање во организација на Цивика Мобилитас и МЦМС (со нивните партнери) го посетија повеќе од 600 граѓани, од сите возрасни категории.

 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close