Скопје, 2/12/2015
УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИJА

Скопје, 2/12/2015
УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИJА

Претставнички на Националниот совет за родова рамноправност поделија материјали од кампањата Потпишувам на конференцијата „Превенција и спречување на насилство врз жени со попреченост: Состојбата во државата и препораки“, во рамки на кампањата „16 дена активизам против насилство врз жени“.


Конференцијата се одржа на 2.12.2015 година, во организација на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство и Х.Е.Р.А – Асоцијација за здравствено истражување и едукција.

Претставнички на Националниот совет за родова рамноправност поделија материјали од кампањата Потпишувам на конференцијата „Превенција и спречување на насилство врз жени со попреченост: Состојбата во државата и препораки“, во рамки на кампањата „16 дена активизам против насилство врз жени“.
Конференцијата се одржа на 2.12.2015 година, во организација на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство и Х.Е.Р.А – Асоцијација за здравствено истражување и едукција.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close