Свети Николе, 2/12/2015
ТРИБИНА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Свети Николе, 2/12/2015
ТРИБИНА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Националниот совет за родова рамноправност, во соработка со невладината организација Граѓанска иницијатива на жени Свети Николе, одржа трибина на тема „Заедно против насилството врз жените“ во општина Свети Николе.

Трибината се реализираше на 02 декември 2015 во рамки на Меѓународната кампања „16 дена активизам против родово базираното насилство“.


На трибината беше претставена Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство и беше разговарано за состојбите во РМ поврзано со заштитата на жртвите на родово базираното насилство и потребата од ратификација на Конвенцијата.

Националниот совет за родова рамноправност, во соработка со невладината организација Граѓанска иницијатива на жени Свети Николе, одржа трибина на тема „Заедно против насилството врз жените“ во општина Свети Николе.

Трибината се реализираше на 02 декември 2015 во рамки на Меѓународната кампања „16 дена активизам против родово базираното насилство“.
На трибината беше претставена Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство и беше разговарано за состојбите во РМ поврзано со заштитата на жртвите на родово базираното насилство и потребата од ратификација на Конвенцијата.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close