Скопје, 1/12/2015
РАБОТИЛНИЦИ

Скопје, 1/12/2015
РАБОТИЛНИЦИ

Националниот совет за родова рамноправност спроведе две работилници со студентите на Државниот универзитет во Тетово (студенти на правни и студенти на политички науки) на тема „Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство – состојби и предизвици во РМ“.


Работилниците беа реализирани на 01 декември 2015 во рамки на Меѓународната кампања „16 дена активизам против родово базираното насилство“. Работилниците беа спроведени во соработка со проф. д – р Дрита Мамути Фазлиа, доктор по правни науки на ДУТ во Тетово.

Националниот совет за родова рамноправност спроведе две работилници со студентите на Државниот универзитет во Тетово (студенти на правни и студенти на политички науки) на тема „Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство – состојби и предизвици во РМ“.
Работилниците беа реализирани на 01 декември 2015 во рамки на Меѓународната кампања „16 дена активизам против родово базираното насилство“. Работилниците беа спроведени во соработка со проф. д – р Дрита Мамути Фазлиа, доктор по правни науки на ДУТ во Тетово.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close