11-12/2015
КАМПАЊА

11-12/2015
КАМПАЊА

Националниот совет за родова рамноправност, заедно со партнерските организации во проектот "Заеднички напори - кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово засновано насилство", на 25.11.2015 започна со кампањата за ратификација на Конвенцијата за спречување и борба против насилство врз жените со слоганот "Потписот значи обврска, а обврските треба да се исполнат!".


Целта на кампањата е подигнување на свеста за потребата од ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и домашно насилство.

Кампањата се спроведува на национално ниво и се состои од ТВ спот, објави во медиуми, постери и разгледници

Националниот совет за родова рамноправност, заедно со партнерските организации во проектот "Заеднички напори - кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово засновано насилство", на 25.11.2015 започна со кампањата за ратификација на Конвенцијата за спречување и борба против насилство врз жените со слоганот "Потписот значи обврска, а обврските треба да се исполнат!".
Целта на кампањата е подигнување на свеста за потребата од ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и домашно насилство.

Кампањата се спроведува на национално ниво и се состои од ТВ спот, објави во медиуми, постери и разгледници

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close