Скопје, 11/11/2015
РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИJА

Скопје, 11/11/2015
РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИJА

На 11.11.2015, во ЕУ Инфо центар во Скопје, се одржа регионална конференција на тема „Заштита и поддршка на жените жртви на родово базирано насилство – моментални состојби и добри пракси“.

Првите поздравни обраќања на конференцијата беа од Савка Тодоровска, претседателка на НСРР - СОЖМ, Мауро Ди Вероли, претставник на ЕУ Делегацијата во Р. Македонија, Луиза Винтон, постојан координатор на ОН и претставник на УНДП за Република Македонија, Нина Суомалаинен, амбасадорка на ОБСЕ во Р. Македонија.


По поздравните обраќања следеа три сесии, на кои се дискутираше за моменталните состојби во Македонија и регионот во однос на заштитата и поддршката за жените жртви на насилство со последователни заклучоци.

На конференцијата присуствуваа претставници од институциите на Р. Македонија, меѓународни организации, граѓански организации од земјата и регионот и други. 

На 11.11.2015, во ЕУ Инфо центар во Скопје, се одржа регионална конференција на тема „Заштита и поддршка на жените жртви на родово базирано насилство – моментални состојби и добри пракси“.

Првите поздравни обраќања на конференцијата беа од Савка Тодоровска, претседателка на НСРР - СОЖМ, Мауро Ди Вероли, претставник на ЕУ Делегацијата во Р. Македонија, Луиза Винтон, постојан координатор на ОН и претставник на УНДП за Република Македонија, Нина Суомалаинен, амбасадорка на ОБСЕ во Р. Македонија.
По поздравните обраќања следеа три сесии, на кои се дискутираше за моменталните состојби во Македонија и регионот во однос на заштитата и поддршката за жените жртви на насилство со последователни заклучоци.

На конференцијата присуствуваа претставници од институциите на Р. Македонија, меѓународни организации, граѓански организации од земјата и регионот и други. 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close