Скопје, 28/10/2015
РАБОТИЛНИЦА

Скопје, 28/10/2015
РАБОТИЛНИЦА

Националниот совет за родова рамноправност одржа работилница на тема родово засновано насилство со студентите од Тетовскиот универзитет во Скопје.


На работилницата се говореше општо за проблемот на насилство врз жените, како и за потребата од ратификација на Истанбулската конвенција.

Националниот совет за родова рамноправност одржа работилница на тема родово засновано насилство со студентите од Тетовскиот универзитет во Скопје.
На работилницата се говореше општо за проблемот на насилство врз жените, како и за потребата од ратификација на Истанбулската конвенција.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close