Скопје, 17/9/2015
УЛИЧНА АКЦИJА

Скопје, 17/9/2015
УЛИЧНА АКЦИJА

Волонтерките на Националниот совет за родова рамноправност направија улична акција за да ги информираат граѓаните и граѓанките за проектот и проектните активности, да поразговараат за проблемот на родово засновано насилство и да ги поттикнат да ја дадат нивната поддршка за ратификација на Конвенцијата против насилство врз жените.


Во рамки на акцијата беа поделени летоци за привремени мерки за заштита на жртвите на домашно насилство.

Волонтерките на Националниот совет за родова рамноправност направија улична акција за да ги информираат граѓаните и граѓанките за проектот и проектните активности, да поразговараат за проблемот на родово засновано насилство и да ги поттикнат да ја дадат нивната поддршка за ратификација на Конвенцијата против насилство врз жените.
Во рамки на акцијата беа поделени летоци за привремени мерки за заштита на жртвите на домашно насилство.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close