Скопје, 13/08/2015
РЕАКЦИJА

Скопје, 13/08/2015
РЕАКЦИJА

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство испрати соопштение до медиумите во кое се истакнува потребата од ратификација на Конвенцијата против насилство врз жените, како и потребата од засилени заштитни мерки за жртвите и казнени мерки за сторителите на насилство.

Оваа реакција следи по последниот случај на насилство за кое државата нема соодветен одговор во однос на мерки за заштита на жртвата и казнување на насилникот.


Како што се вели во соопштението: Ратификацијата на Конвенцијата ќе доведе до соодветно регулирање на силувањето и адекватно казнување на ваквите случаи, а воедно ќе понуди и едно системско менување на институционалниот одговор кон сите видови на насилство врз жената и семејно насилство.

Соопштението може да го прочитате на следниот линк

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство испрати соопштение до медиумите во кое се истакнува потребата од ратификација на Конвенцијата против насилство врз жените, како и потребата од засилени заштитни мерки за жртвите и казнени мерки за сторителите на насилство.

Оваа реакција следи по последниот случај на насилство за кое државата нема соодветен одговор во однос на мерки за заштита на жртвата и казнување на насилникот.
Како што се вели во соопштението: Ратификацијата на Конвенцијата ќе доведе до соодветно регулирање на силувањето и адекватно казнување на ваквите случаи, а воедно ќе понуди и едно системско менување на институционалниот одговор кон сите видови на насилство врз жената и семејно насилство.

Соопштението може да го прочитате на следниот линк

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close