Скопје, 22/07/2015
Застапување и лобирање

Скопје, 22/07/2015
Застапување и лобирање

Савка Тодоровска од Национален совет за родова рамноправност денес се сретна со Светлана Гелева и Евгенија Илиева од Директоратот за мултилатерални односи во Министерството за надворешни работи на Р. Македонија.

Средбата беше со цел претставување на проектот „Со заеднички напори - кон новите европски стандарди во заштитата на жените од родово засновано насилство“, Базичната студија изработена во рамки на проектот, како и летоците и другите материјали.


Исто така, главна цел на средбата беше вклучување на актери од сите релевантни институции во активностите на лобирање и застапување за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа против насилство врз жените.

 

Савка Тодоровска од Национален совет за родова рамноправност денес се сретна со Светлана Гелева и Евгенија Илиева од Директоратот за мултилатерални односи во Министерството за надворешни работи на Р. Македонија.

Средбата беше со цел претставување на проектот „Со заеднички напори - кон новите европски стандарди во заштитата на жените од родово засновано насилство“, Базичната студија изработена во рамки на проектот, како и летоците и другите материјали.
Исто така, главна цел на средбата беше вклучување на актери од сите релевантни институции во активностите на лобирање и застапување за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа против насилство врз жените.

 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close