Скопје, 10/12/2014
НАГРАДА

Скопје, 10/12/2014
НАГРАДА

Националниот совет за родова рамноправност – СОЖМ, е годинашен добитник на наградата што ја доделува Амбасадата на Франција по повод 10 декември – Денот на човековите права.

Француската амбасадорка Лоренс Оер, на прес-конференцијата, истакна:

– Универзалната декларација за човекови права која потекнува од Франција, укажува дека секоја индивидуа, дури и онаа која живее во најтешки економски услови, ги има истите права. Зајакнувањето на правото на жените за што се бори НСРР – СОЖМ и еднаквоста е универзално право за кое сите ние заедно сме онединети и се бориме и им припаѓа на сите.

Савка Тодоровска од Националниот совет за родова рамноправност истакна дека наградата која доаѓа од земја со високи стандради како Франција за нив е поттик да продолжат со нивната дејност. Таа се осврна на состојбата со жените во земјата, пред се во руралните средини и за потребата од јакнење на нивната свест за сопствените потенцијали и вклучување на пазарот на трудот.

Повеќе овде

Националниот совет за родова рамноправност – СОЖМ, е годинашен добитник на наградата што ја доделува Амбасадата на Франција по повод 10 декември – Денот на човековите права.

Француската амбасадорка Лоренс Оер, на прес-конференцијата, истакна:

– Универзалната декларација за човекови права која потекнува од Франција, укажува дека секоја индивидуа, дури и онаа која живее во најтешки економски услови, ги има истите права. Зајакнувањето на правото на жените за што се бори НСРР – СОЖМ и еднаквоста е универзално право за кое сите ние заедно сме онединети и се бориме и им припаѓа на сите.

Савка Тодоровска од Националниот совет за родова рамноправност истакна дека наградата која доаѓа од земја со високи стандради како Франција за нив е поттик да продолжат со нивната дејност. Таа се осврна на состојбата со жените во земјата, пред се во руралните средини и за потребата од јакнење на нивната свест за сопствените потенцијали и вклучување на пазарот на трудот.

Повеќе овде

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close