Скопје, 6/11/2014
ОКРУГЛА МАСА

Скопје, 6/11/2014
ОКРУГЛА МАСА

Локалните партнерски организации од Скопје, Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство одржаа округла маса со претставници од институциите, невладините организации, локалната самоуправа, меѓународни организации и други.

Целта на округлата маса беше да се отвори јавна дебата за чекорите кои треба да се преземат за ратификација и имплементација на Истанбулската конвенција. Темите кои беа опфатени беа наменети да ја нагласат потребата од ратификација на Истанбулската конвенција, да ги нагласат обврските на државата и државните органи кои произлегуваат со нејзина ратификација, како и предизвиците кои со кои тие се соочуваат за имплементација на конвенцијата.


Покрај значителната посетеност на настанот, интересно беше што презентациите на говорниците предизвикаа жестока дебата, споделување на проблеми у случаи од праксата, како и препораки и совети за идно решавање на проблемите и справување со предизвиците.

Локалните партнерски организации од Скопје, Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство одржаа округла маса со претставници од институциите, невладините организации, локалната самоуправа, меѓународни организации и други.

Целта на округлата маса беше да се отвори јавна дебата за чекорите кои треба да се преземат за ратификација и имплементација на Истанбулската конвенција. Темите кои беа опфатени беа наменети да ја нагласат потребата од ратификација на Истанбулската конвенција, да ги нагласат обврските на државата и државните органи кои произлегуваат со нејзина ратификација, како и предизвиците кои со кои тие се соочуваат за имплементација на конвенцијата.
Покрај значителната посетеност на настанот, интересно беше што презентациите на говорниците предизвикаа жестока дебата, споделување на проблеми у случаи од праксата, како и препораки и совети за идно решавање на проблемите и справување со предизвиците.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close