Скопје, 8/10/2014
СОСТАНОК

Скопје, 8/10/2014
СОСТАНОК

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство го одржа редовното Годишно собрание со претставнички на сите организации членки на мрежата.

На состанокот се дискутираше за понатамошните активности на Мрежата, а особено за активностите поврзани со промоција и застапување за имплементација на стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилство врз жените.

Се дискутираше и за активностите од претстојниот период во кој се одржуваат две големи кампањи, кампањата 16 Дена против насилство врз жените и кампањата Потпишувам.

Сите претставнички се согласија за заедничко делување и понатамошна соработка. 

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство го одржа редовното Годишно собрание со претставнички на сите организации членки на мрежата.

На состанокот се дискутираше за понатамошните активности на Мрежата, а особено за активностите поврзани со промоција и застапување за имплементација на стандардите на Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилство врз жените.

Се дискутираше и за активностите од претстојниот период во кој се одржуваат две големи кампањи, кампањата 16 Дена против насилство врз жените и кампањата Потпишувам.

Сите претставнички се согласија за заедничко делување и понатамошна соработка. 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close