Скопје, 3/11/2014
Медиумско претставување

Скопје, 3/11/2014
Медиумско претставување

Претседателката на Националниот совет за родова рамноправност, Савка Тодоровска, гостуваше на утринската програма на Македонската национална телевизија.

Гостувањето беше по повод претставување на тековните активности на НСРР и регионалниот проект „Заеднички напори - Кон новите европски стандарди во заштитата на жените од родово базирано насилство“, како и подигнување на свеста за проблемот на домашно насилство и родово базирано насилство.

Претседателката на Националниот совет за родова рамноправност, Савка Тодоровска, гостуваше на утринската програма на Македонската национална телевизија.

Гостувањето беше по повод претставување на тековните активности на НСРР и регионалниот проект „Заеднички напори - Кон новите европски стандарди во заштитата на жените од родово базирано насилство“, како и подигнување на свеста за проблемот на домашно насилство и родово базирано насилство.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close