Скопје, 15/07/2015
Застапување и лобирање

Скопје, 15/07/2015
Застапување и лобирање

Савка Тодоровска и Наташа Димитровска од Национален совет за родова рамноправност одржаа работен состанок со Санде Китанов, Началник на сектор за трговија со луѓе и криумчарење со мигранти при Министерство за внатрешни работи во Скопје. Цел на состанокот беше разговор за потребата од заедничка акција за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на жените од родово засновано насилство и дискусија за потребата од поголема заложба на сите актери за подобрување на состојбата за заштита на жените жртви на насилство.


Беше претставена Базичната студија за усогласеноста на македонското законодавство со Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против родово засновано насилство, како и останатите материјали од кампањата Потпишувам, како значајни алатки во активностите на лобирање и застапување за ратификација на Конвенцијата. 

Савка Тодоровска и Наташа Димитровска од Национален совет за родова рамноправност одржаа работен состанок со Санде Китанов, Началник на сектор за трговија со луѓе и криумчарење со мигранти при Министерство за внатрешни работи во Скопје. Цел на состанокот беше разговор за потребата од заедничка акција за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на жените од родово засновано насилство и дискусија за потребата од поголема заложба на сите актери за подобрување на состојбата за заштита на жените жртви на насилство.
Беше претставена Базичната студија за усогласеноста на македонското законодавство со Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против родово засновано насилство, како и останатите материјали од кампањата Потпишувам, како значајни алатки во активностите на лобирање и застапување за ратификација на Конвенцијата. 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close