Скопје, 10/5/2015
Застапување и лобирање

Скопје, 10/5/2015
Застапување и лобирање

Активистките на Националниот совет за родова рамноправност одржаа средба со Ленче Ристоска, јавна обвинителка при Основно јавно обвинителство Скопје.

На средбата беше претставен проектот „Со здружени напори – Кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово засновано насилство“, се дискутираше за потребата од ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа и за останатите прашања кои ги засегаат жените жртви на насилство.


Јавната обвинителка покажа голема заинтересираност и спремност за поддршка во иднина за проектот и активностите за лобирање за ратификација на Конвенцијата. 

Активистките на Националниот совет за родова рамноправност одржаа средба со Ленче Ристоска, јавна обвинителка при Основно јавно обвинителство Скопје.

На средбата беше претставен проектот „Со здружени напори – Кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово засновано насилство“, се дискутираше за потребата од ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа и за останатите прашања кои ги засегаат жените жртви на насилство.
Јавната обвинителка покажа голема заинтересираност и спремност за поддршка во иднина за проектот и активностите за лобирање за ратификација на Конвенцијата. 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close