Струга, 10/7/2015
Медиумско претставување

Струга, 10/7/2015
Медиумско претставување

Драгица Попоска Павлеска од Здружение за еднакви можности „Езерка“ од Струга имаше телевизиско интервју на кое зборуваше за проблемот на насилство врз жените, потребата од ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на жените од родово засновано насилство и работата на локалните женски организации за подигнување на јавната свест за овој проблем. 

 

Драгица Попоска Павлеска од Здружение за еднакви можности „Езерка“ од Струга имаше телевизиско интервју на кое зборуваше за проблемот на насилство врз жените, потребата од ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на жените од родово засновано насилство и работата на локалните женски организации за подигнување на јавната свест за овој проблем. 

 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close