Струга, 10/7/2015
Улична акциjа

Струга, 10/7/2015
Улична акциjа

Активистките од Здружение за еднакви можности „Езерка“ од Струга направија улична акција за подигнување на јавната свест за проблемот на насилство врз жените и потребата од ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на жените од родово засновано насилство.


Летоци се делеа низ градот, во кафулињата, пазарот и на сите места со висока фреквентност на минувачи.

Активистките од Здружение за еднакви можности „Езерка“ од Струга направија улична акција за подигнување на јавната свест за проблемот на насилство врз жените и потребата од ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на жените од родово засновано насилство.
Летоци се делеа низ градот, во кафулињата, пазарот и на сите места со висока фреквентност на минувачи.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close