Скопје, 6/7/2015
Jавна расправа

Скопје, 6/7/2015
Jавна расправа

Јавна расправа на тема „Новите развојни стратешки цели и родовата еднаквост - еднаквите можности на агендата во Република Македонија“ се одржа на 06.07.2015 година во Собранието на Р. Македонија во организација на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. Јавната расправа со пригодно обраќање ја отвори претседателката на Комисијата, г-ѓа Даниела Рангелова. 

Свои излагања на јавната расправа имаа: г-дин И. Ибрахими, заменик министер за труд и социјална политика, г-ѓа Луиза Винтон, постојана претставничка на Програмата за развој на Обединетите нации и постојана координаторка на Обединетите нации, г-ѓа Драгана Кипријановска, заменик-министер за надворешни работи, г-ѓа Маја Филиповска Чаушевска, заменик координаторка за еднакви можности на Министерството за внатрешни работи и г-ѓа Нермина Факовиќ, координаторка за еднакви можности на Министерството за здравство.


Савка Тодоровска од Националниот совет за родова рамноправност ја искористи приликата јавно да проговори за проблемите на жените во Македонија, особено за проблемот на родово засновано насилство. Покрај тоа, таа подели материјали од кампањата ПОТПИШУВАМ и ги повика сите присутни да се вклучат во застапување за ратификација на Конвенцијата за заштита на жените од родово засновано и домашно насилство. 

Заклучоците од јавната расправа може да ги погледнете на страницата на Собранието

Јавна расправа на тема „Новите развојни стратешки цели и родовата еднаквост - еднаквите можности на агендата во Република Македонија“ се одржа на 06.07.2015 година во Собранието на Р. Македонија во организација на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. Јавната расправа со пригодно обраќање ја отвори претседателката на Комисијата, г-ѓа Даниела Рангелова. 

Свои излагања на јавната расправа имаа: г-дин И. Ибрахими, заменик министер за труд и социјална политика, г-ѓа Луиза Винтон, постојана претставничка на Програмата за развој на Обединетите нации и постојана координаторка на Обединетите нации, г-ѓа Драгана Кипријановска, заменик-министер за надворешни работи, г-ѓа Маја Филиповска Чаушевска, заменик координаторка за еднакви можности на Министерството за внатрешни работи и г-ѓа Нермина Факовиќ, координаторка за еднакви можности на Министерството за здравство.
Савка Тодоровска од Националниот совет за родова рамноправност ја искористи приликата јавно да проговори за проблемите на жените во Македонија, особено за проблемот на родово засновано насилство. Покрај тоа, таа подели материјали од кампањата ПОТПИШУВАМ и ги повика сите присутни да се вклучат во застапување за ратификација на Конвенцијата за заштита на жените од родово засновано и домашно насилство. 

Заклучоците од јавната расправа може да ги погледнете на страницата на Собранието

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close